Bezetting Blaast de Bazuin

Es-cornet: Henk van der Veen    Euphonium:   Gerarda Wijbenga
      Euphonium: Harmen Wijbenga
Principal: Johan Leistra      
Solo cornet:    Thijs Dijkstra   1e Bariton: Petra Hoekstra 
Solo cornet:  Anneke van der meer   2e Bariton: Anna Leijstra
Solo cornet:  Wietske van der Meer     2e Bariton:  Jantina Postma 
          
Repiano: Roely Heida   1e Trombone: Douwe Krol
Tweede cornet: Froukje van der Meer   2e Trombone: Jetty Dijkstra
Tweede cornet: Marleen Krol   Bastrombone:  Freerk van der Meer  
Derde cornet Eline van der Meer      
Derde cornet: Femke Stok   Es-Bas:  Henk Waldus 
      Es-Bas:  Douwe Wijbenga 
      Bes-Bas:  Klaas Stok
         
Bugel: Wiep Spoelstra   Slagwerk: Jan Rispens
Solohoorn: Esther Stok   Slagwerk:  Hendrik Stok
Eerste alt: Alie Lautenbag   Slagwerk: Lucas Spoelstra
Tweede alt: Elisa Spoelstra