Bezetting Blaast de Bazuin

Es-cornet: Henk van der Veen       
         
Solo cornet: Johan Leistra    Euphonium:  Gerarda Wijbenga
Solo cornet:    Marleen Krol   Euphonium: Harmen Wijbenga
Solo cornet:  Anneke van der meer   1e Bariton: Petra Hoekstra 
Solo cornet:  Wietske van der Meer     2e Bariton: Froukje Stok 
         
          
Repiano: Roely Heida   1e Trombone: Vacature
Tweede cornet: Froukje van der Meer   2e Trombone: Douwe-Jente Wijbenga 
Tweede cornet: Eline van der Meer   Bastrombone:  Freerk van der Meer  
       Es-Bas:  Henk Waldus 
Derde cornet: Femke Stok   Es-Bas:  Douwe Wijbenga 
Derde cornet: Anna Leijstra    Bes-Bas:  Klaas Stok
Derde Cornet: Olchert Brouwer   Bes-Bas: Hielke Visser
         
Bugel: Wiep Spoelstra   Slagwerk: Jan Rispens
Solohoorn: Esther Stok   Slagwerk:  Hendrik Stok
Eerste alt: Alie Lautenbag   Slagwerk: Lucas Spoelstra
Tweede alt: Elisa Spoelstra