Bezetting Blaast de Bazuin

Es-cornet: Henk van der Veen       
         
Solo cornet: Marleen Krol   Euphonium:  Gerarda Wijbenga
Solo cornet:    Johan Leistra   Euphonium: Anneke van der Meer
Solo cornet:  Eline van der meer   1e Bariton: Harmen Wijbenga 
Solo cornet:  Wietske van der Meer     2e Bariton: Froukje Stok 
         
          
Repiano: Roely Heida   Es-Bas:  Henk Waldus 
Tweede cornet: Froukje van der Meer   Es-Bas:  Douwe Wijbenga 
Tweede cornet: Petra Hoekstra   Bes-Bas:  Klaas Stok
Derde cornet: Femke Stok   Bes-Bas: Hielke Visser
Derde cornet: Anna Leijstra       
         
Bugel: Wiep Spoelstra   1e trombone: Douwe Krol
Solohoorn: Esther van Vliet    2e trombone: Douwe-Jente Wijbenga
Eerste alt: Elisa Spoelstra   Bastrombone: Freerk van der Meer
Tweede alt: Ilonka Spoelstra      
Tweede alt: Alie Lautenbag      
         
Slagwerk: Lucas Spoelstra      
Slagwerk: Jan Rispens      
Slagwerk: Rinke-Sjoerd Jasper